Aalten
Aalten

Een aan Bonita verhuurde winkel gelegen in het kerngebied, de Haartsestraat, van Aalten.

Locatie

Aalten, Haartsestraat 4

Omvang

12

Geplande opleverdatum

2017