Disclaimer

Deze website is in eigendom en beheer van Vivesta. Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van Vivesta. Op de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend noch aanspraak gemaakt worden. De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter Vivesta ervaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden hierop.

Vivesta is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de door Vivesta gecreëerde site. Vivesta wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site verwijst.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk beruik van de inhoud van deze website maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan dient schriftelijk aan Vivesta te worden verzocht.

Vivesta geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Vivesta uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt er geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Vivesta garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Tevens aanvaardt Vivesta geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische berichten.