Rendement begint met het creëren
van nieuwe mogelijkheden

Opdrachtgevers ervaren Vivesta als een betrouwbare partij die niet van half werk houdt. Een partij die met kwalitatief hoogwaardige plannen komt en die ook daadwerkelijk realiseert. Dat tekent ons karakter. Enerzijds zijn we creatieve denkers die met vernieuwende planconcepten komen. We creëren voor bestaande locaties vaak onverwachte mogelijkheden. Anderzijds zijn we gedreven doeners die tot en met de oplevering het project bewaken.

Welke plannen we ook ontwikkelen, we willen bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving. De panden die we voor ogen hebben moeten in harmonie zijn met de omliggende bebouwing. Overheden en omwonenden moeten het project op lange termijn zien als een verrijking. Dat vraagt om een breed spectrum aan vaardigheden. Van het doorlopen van wettelijke procedures tot en met de communicatie met buurtbewoners. Die vaardigheden hebben we in huis. We zetten ze graag in om samen met u een duurzaam rendement te realiseren.