Betrokken van ontwikkelingskans
tot en met oplevering

Vivesta realiseert projecten compleet. Van het beoordelen van een ontwikkelingskans tot en met de daadwerkelijke realisatie van het bouwplan. We werken samen met onder meer bouwbedrijven, institutionele of particuliere beleggers, bedrijven met (her)huisvestingsplannen, woningbouwverenigingen, zorginstellingen, overheden en uiteenlopende grondeigenaren. Daarnaast benutten we de expertise van Vivesta.

  • We onderzoeken de ontwikkelingsmogelijkheden en werken een doordacht planconcept uit. Daarbij verrassen we graag met vernieuwende ideeën over de invulling van locaties. Ontwikkelen we in opdracht, dan realiseren we de optimale huisvesting aan de hand van een programma van eisen.
  • Vervolgens banen we de weg naar realisatie. Van het aanvragen van vergunningen en het creëren van maatschappelijk draagvlak tot en met de communicatie met omwonenden en adviseurs.
  • Als het op de realisatie aankomt, bewaken we zorgvuldig de afspraken over kwaliteit, planning en budget. Contractvorming met uitvoerende partijen is daarbij een belangrijk onderdeel. We begeleiden de verkoopvoorbereiding en blijven betrokken tot de laatste opleverpunten afgerond zijn.

Betrek Vivesta bij uw plannen en breng uw ontwikkelingskansen in beeld!