Foundation

Vivesta hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij streven naar een duurzame relatie met onze klanten, leveranciers en medewerkers. Tevens houden wij bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houden hierbij rekening met stakeholderbelangen.

Het steunen van goede doelen vinden wij ook erg belangrijk. Zo steunen wij diverse maatschappelijke doelen zoals organisatie kinderhulp Ghana en project Alkmaar.